. . . .


ʿ


ʡ .

ǿ .

.
. .

:

: .
: . .

: .

: . .


ɿ


.

ɡ .
.
. .

.

()


- : " ".

- : .

- : . .
. ɡ .
. . .

. .
. . .
. . . ʡ .
. .
"" .

.
. .