. ȡ 10 30 . .

ѡ ɡ ١ - ٣٠ ٦-٩ . ɡ ..
.


.
.

ɡ .

.:
.
.

X-ray CT .
8 .

15 . .
.