ɡ . . .
. . ɡ
. .
.
"".
ؿ . .
. .
. . - .
1. .
. . ڿ . .
. . .
10 . .
2. - 90? . " "
. . .
. . ɿ
. . . . .
4. - . 200 ""
. . . . ֿ . .
. .
- .
ɿ . . .
. . .
. 6 . .
. . .

. . . !
. . . . .
. . . "" .
. .
- . . . .
- . . . ɡ .
- .
" " -
. . . .