7 ֡ . . . ݡ .


100٪ 17 . . ɡ . ʡ ɡ . ɡ ǡ .50*75 . . . . ޡ .