ɡ .
.


ɡ :

  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

  • .ǡ ˡ 10 .