. .
. . .
. . .

ɡ . .
. USB. ߡ ɡ .
.


https://2u.pw/tQZr01