ɡ . :
ݡ . .

1- :
. ɡ . ѡ .
: . .
2- :
: . .
3- :
. .
: . ͡ .