. _ _ . _ _ _ _ . _ _ _ _ _ 5 20 23 . _ _
.
45 .
5 .
# 1
. 240 27 .
. . .
- . .
(JCI) . (ISO 9001: 2008) .
. MyMediTravel
. . 100 ٪ . 5 - ".

# 2
. (JCI) . .
5000 10000 . .
.
.
.
. .

# 3 DBN
Yanhee . . 10000 162 .
. . . . .
120 . .
5 [2023] |
# 4
JCI 2002. 800 (GHA). (MIR) DNV GL. 2018 2018 2018 . .
. " " 2007. . .
47 (GI) . . . .
4800 1200 ( ) 900 . 580 5500 . 1.1 520.000 190 . !


# 5 Phayathai 2
Phyathai2 22 1987 943 Phaholyothin Sams Chennai Phayathai 10400 11204 .
" " . 550 . 1600 50000 .
Phayathai2 Phaya Thai . 20 . . Phyathai 2 Sanam Pao BTS.
5 [2023] |
5 ( ) ( ) ( ). ).
:
- . .
. . !
: