:
֡ . . ߡ ʡ . . .
:
ɡ . . . . .
:
ɡ . " " . ֡ ɡ ϡ . . .
:
. . . . .
:
ֿ . ɡ Ρ . . . .
:
. :
: .
: .
: .

: .
: .
:
֡ . ʡ ʡ ʡ . . . .
:
֡ . . ߡ ʡ . . . .